Rapport ‘Leergeld doet ertoe’

Leergeld Nederland presenteert met trots het rapport ‘Leergeld doet ertoe’. Dit is de eindrapportage van het onderzoek naar de waardering van de Leergeld aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds.

Deze publicatie laat zien hoe onze Leergeld aanpak van aanvullende waarde is op de aanpak van gemeenten en andere instanties. Het gaat hierbij niet alleen om wat Leergeld doet voor de kinderen en hun ouders, maar ook om hoe Leergeld dat doet. De menselijke benadering van Leergeld blijkt regelmatig in schril contrast te staan met hoe gezinnen door andere instanties, zoals de gemeente of het UWV zijn behandeld. Het huisbezoek wordt daarbij sterk gewaardeerd, vanwege de laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke benadering van intermediairs.

Het betreft een kwalitatief onderzoek, waarin de ervaring en beleving van ouders centraal staat en de Leergeld aanpak is bekeken vanuit drie perspectieven:
Stichting Leergeld Amersfoort Ervaren waarden door ouders
Stichting Leergeld Amersfoort Welk verschil maakt Leergeld?
Stichting Leergeld Amersfoort Leergeld in breder perspectief

Het rapport ‘Leergeld doet ertoe‘ laat per perspectief de volgende conclusies zien:

Stichting Leergeld Amersfoort Ervaren waarden door ouders

De persoonlijke aanpak van Leergeld zorgt ervoor dat naast de bereikte kinderen, ook hun ouders een zetje in de rug krijgen. Zij ervaren dat ze:

 • te vertrouwen zijn
 • gezien en gehoord worden
 • onvoorwaardelijk, respectvol en zonder oordeel geholpen geworden
 • er niet alleen voor staan
 • veilig zijn met het gezin, een vangnet hebben

Stichting Leergeld Amersfoort Welk verschil maakt Leergeld?

De Leergeld aanpak draagt op drie punten bij aan het verbeteren van de gezinssituatie:

 • participatie van kinderen
 • doorbreken vicieuze cirkel
 • beginpunt positief ontwikkeltraject

Stichting Leergeld Amersfoort Leergeld in breder perspectief

Naast het verschil dat de Leergeld aanpak maakt voor kinderen en hun ouders, maakt de Leergeld aanpak ook in breder perspectief een verschil. Het gaat dan om:

 • maatschappelijk rendement: de Leergeld aanpak draagt regelmatig bij aan de beleidsdoelstellingen van gemeenten en andere instanties en kan op die manier tot kostenbesparing leiden
 • betrokkenheid: de Leergeld aanpak leidt tot een meer betrokken lokale samenleving, waarin mensen voor elkaar klaar staan en elkaar verder helpen
 • legitimiteit: Leergeld draagt direct en indirect bij aan wettelijke doelen, zoals de Participatiewet, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Cliëntondersteuning en de Rechten van het Kind

In het rapport zijn veel persoonlijke verhalen en citaten van ouders opgetekend. Hieronder een zeer treffend citaat:

“En vooral blijven kijken waar hulp nodig is. Ze gebruiken echt hun ogen (…) maar ook hun hart.”

Leergeld Nederland is blij met en trots op deze publicatie en gaat graag het gesprek aan met gemeenten en andere instanties om hen hiermee te inspireren! Onze dank gaat uit naar alle ouders die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, het Instituut voor Publieke Waarden, het Oranje Fonds én al onze lokale Leergeld intermediairs, coördinatoren en bestuursleden die elke dag opnieuw uitvoering geven aan onze Leergeld aanpak!

U kunt hier het volledige rapport lezen.

Leergeld doet ertoe

Deel dit bericht

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN