Veelgestelde vragen

Als een ouder een aanvraag doet, komt een vrijwilliger van Leergeld bij de mensen thuis. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de ouder(s) het geld niet heeft/hebben om het kind mee te laten doen. De Leergeld medewerker zal daarom vragen de financiële administratie te laten zien. Denk ook aan salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden.

Nee, Leergeld geeft geen geld. De stichting treft regelingen met verenigingen, winkels en school. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de betreffende vereniging, winkel of school.

Leergeld vindt van niet. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld.

Leergeld begrijpt dat mensen niet met hun situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij de mensen thuis langs. We gaan zorgvuldig om met de privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen met wie we samenwerken. Zij willen, net als wij, dat alle kinderen mee kunnen doen. Niet dat het gepest wordt omdat een van de ouders bij Leergeld heeft aangeklopt. Een kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt. Die fiets, die krijgt jouw kind niet van Leergeld, maar van jou (dus van de ouder(s)).

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Alle werkzaamheden van Leergeld Amersfoort worden uitgevoerd door vrijwilligers. De enige vrijwilligers die een vergoeding ontvangen zijn de intermediairs en de coördinatoren. Alle andere vrijwilligers (bestuursleden, commissieleden en ondersteuners) ontvangen geen vergoeding. De vrijwilligersvergoeding voor onze beide coördinatoren is fiscaal belast. Onze intermediairs ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor de huisbezoeken die zij afleggen ter compensatie voor de reiskosten.

Ja, Leergeld Amersfoort heeft een ANBI status. Giften aan Stichting Leergeld Amersfoort tellen dus mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.

Het RISN/fiscaal nummer van Stichting Leergeld Amersfoort is 815752362.

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN