Onze organisatie

Stichting Leergeld Amersfoort bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers. Wij stellen ons graag aan u voor!

Wilt u ook een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met minimale financiële middelen in Amersfoort? We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lees meer op onze vacaturepagina of stuur een e-mail naar info@leergeldamersfoort.nl om te kijken wat u voor Stichting Leergeld Amersfoort en onze doelgroep kunt betekenen.

Bestuur Stichting Leergeld Amersfoort

Bestuur

Ons bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en stelt de kaders van het beleid vast. We werken met verschillende commissies waarvan een van de bestuursleden voorzitter is.

Het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort bestaat uit:
Arnoud Messelink (voorzitter)
Wil Ellenbroek (secretaris)
Hans Ruiter (penningmeester)
Ronald Sutmuller (pr & communicatie)
Ineke Hoekstra (onderwijs & coördinaat) (tot 1 maart 2022)

Op de foto v.l.n.r.: Wil, Ronald, Hans, Ineke en Arnoud

Coordinatoren Stichting Leergeld Amersfoort

Coördinatoren

De coördinatoren van Stichting Leergeld Amersfoort verzorgen de dagelijkse gang van zaken en verwerken de aanvragen van onze cliënten. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten en als het ware de spil van onze Leergeld organisatie. Een van de coördinatoren is daarnaast het 'gezicht' naar buiten en onderhoudt de contacten met andere organisaties.

Onze coördinatoren:
Elma van Aller Kurpershoek
Sylvia Sletering
Greetje Hoeks
Henk Pijper

Op de foto v.l.n.r.: Elma en Henk

Intermediairs Stichting Leergeld Amersfoort

Intermediairs

Gezinnen die Stichting Leergeld Amersfoort om hulp vragen, worden thuis bezocht door onze goed opgeleide en geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren de intermediairs de hulpbehoefte. Zij toetsen de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie en bespreken met ouders of verzorgers wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van gemeenten en/of andere instanties of organisaties. Leergeld Amersfoort kan ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Onze intermediairs zijn Jan Bijvank, Maren Eeman, Dorine Gerritsma, Marja van de Glind, Job Heneweer, Lieke van der Kemp, Suzanne Kortland, Leoniek Kroneman, Rennie Lamsma, Els van Meegen, Mariska van der Scheer en Kyra van der Velde.

Op de foto:
Bovenste rij v.l.n.r.: Marja, Job, Nelleke*, Marijke* en Leoniek
Onderste rij v.l.n.r.: Kyra , Els, Pauline* en Renny
*inmiddels gestopt als intermediair

Werkgroep Communicatie Stichting Leergeld Amersfoort

Communicatie & Fondsenwerving

Deze commissie zet zich in om onze naamsbekendheid te vergroten en donateurs en sponsoren te werven. Hiervoor schrijven we regelmatig berichten voor onze website, social media en onze digitale nieuwsbrief. Verder verzorgen we de communicatie voor onze projecten en over sponsoractiviteiten. Onze fondsenwerver komt graag bij u langs om te praten over de mogelijkheden om Leergeld Amersfoort te steunen.

De werkgroep Communicatie & Fondsenwerving bestaat uit:
Ronald Sutmuller (bestuur)
Hugo Fretz (fondsen & relaties)
Lotte Krijkamp
Ellen Molenaar

Op de foto v.l.n.r.: Ronald, Lotte, Ellen en Hugo

Commissie Onderwijs

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is armoede in gezinnen goed merkbaar. Veel aanvragen lopen via de scholen en het meeste geld dat onze stichting toekent, heeft direct te maken met de kosten die via de scholen worden gemaakt. De commissie Onderwijs onderhoudt daarom intensief contact met de scholen van beide onderwijssoorten. De commissie bestaat uit een bestuurslid en coördinatoren, omdat zij vanuit hun functie al nauw betrokken zijn bij de onderwijsinstellingen.

De commissie Onderwijs bestaat uit:
Ineke Hoekstra (bestuur) (tot 1 maart 2022)
Henk Pijper
Elma van Aller

ICT-ondersteuning

Harry Dubois

Financieel administratieve ondersteuning

Giovanni Timosievski

Raad van Advies

Het is fijn om mensen om ons heen te hebben die met ons meedenken, bijvoorbeeld over onze aanpak, rol of prioriteiten. De Raad van Advies voorziet ons gevraagd en ongevraagd van advies en zit minimaal eenmaal per jaar met het bestuur om de tafel. De leden van de Raad van Advies zijn mensen die zich betrokken voelen bij de doelstellingen van Stichting Leergeld Amersfoort en kennis hebben van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven of het verenigingsleven in Amersfoort.

De Raad van Advies bestaat uit:
Wenda Buining
Connie Maathuis

Comité van Aanbeveling

De heer drs. L. Bolsius (burgemeester van Amersfoort)
De heer J. Stomphorst (presentator NOS Studio Sport)
De heer Th. J. Meijer (ondernemer, oud-judoka en Olympisch medaillewinnaar)
Mevrouw A.A. van Vliet-Kuiper (oud-burgemeester van Amersfoort)
De heer prof. A.L.L.M. Asselbergs (emeritus-hoogleraar)

Foto credits

Met dank aan Bernard Rubsamen (royalportraitseurope.photoshelter.com)

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN