Jaarverslag 2021: alle zeilen bijzetten om ondersteuning te kunnen bieden

Het jaar 2021 leek een herhaling te worden van het coronajaar 2020. Ook in 2021 kreeg Nederland namelijk te maken met periodes van lockdowns. Bedrijven sloten hun deuren, mensen moesten thuiswerken en leerlingen kregen veel thuisonderwijs. In het jaar dat Stichting Leergeld Amersfoort haar vijftiende verjaardag vierde, werd er minder beroep op de stichting gedaan dan in coronajaar 2020. Toch hielpen we 1.665 kinderen om mee te doen op school, met sport en met culturele activiteiten uit net geen 1.000 huishoudens die het financieel moeilijk hebben.

Binnen de moeilijke omstandigheden van 2021 moesten onze coördinatoren en intermediairs hun weg zoeken om gezinnen en kinderen te bereiken om hen de juiste ondersteuning te bieden. Dat is een heel lastige opgave geweest. Wij hebben in 2021 dan ook minder kinderen kunnen helpen dan wij voor ogen hadden. Verschillende activiteiten zoals schoolreisjes en kampactiviteiten gingen opnieuw niet door en net als wij hadden onze ketenpartners moeite om hun cliënten te bereiken. Hierdoor bleven hulpvragen achter. Toch zijn wij er trots op dat wij ook in 2021 voor veel kinderen iets hebben kunnen betekenen.

Minder financiële nood?

Opvallend is dat van de gezinnen die we ondersteunen in 2021, 565 huishoudens geen aanvraag heeft ingediend. 972 gezinnen deden dat wel. Zo konden wij 1665 kinderen helpen. Het aantal nieuwe aanmeldingen laat al sinds 2018 een dalende lijn zien. Zeker in de coronajaren zal de pandemie haar invloed hebben gehad. De hulpvragen kwamen met name uit de wijken Liendert, Vathorst, Kruiskamp, Schothorst, Randenbroek en Schuilenburg.

Het lijkt erop dat als gevolg van de pandemie de financiële nood bij gezinnen minder was, of dat wij hen minder goed konden bereiken. Immers, veel moest op afstand geregeld worden, bezoek aan huis zat er veelal niet in. Dat er minder beroep op Stichting Leergeld Amersfoort werd gedaan lijkt logisch. Er kon nauwelijks gesport worden of aan culturele activiteiten worden deelgenomen. Ook schoolreisjes, -kampen en excursies werden geschrapt.

De toekomst

In 2021 vierde Stichting Leergeld Amersfoort haar 15e verjaardag. Het jaar stond voor Leergeld Amersfoort ook in het teken van verandering. Voorzitter Egbert Boerma verliet in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd na vele jaren toewijding de stichting. Arnoud Messelink nam zijn rol over. Ook Wenda Buining, bestuurslid communicatie, nam na acht jaar afscheid. Haar plaats werd overgenomen door Ronald Sutmuller. En coördinator Carin de Backker, vanaf het begin bij Leergeld Amersfoort betrokken, koos voor een nieuwe uitdaging. Tegelijkertijd verwelkomden wij onder meer Hugo Fretz als sponsor- en relatiemanager en Lotte Krijkamp als communicatieadviseur.

Door ons te blijven vernieuwen, zijn we in staat om ons aan te passen aan dat wat de maatschappij van ons vraagt. Stichting Leergeld Amersfoort begeeft zich in een dynamische samenleving waarin zij nauw betrokken is bij de ondersteuning van kinderen die in armoede leven. De gemeenteraad van Amersfoort ziet in dat Leergeld een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van deze doelgroep. We realiseren ons ook dat het niet vanzelfsprekend is dat Leergeld Amersfoort in de komende jaren over voldoende middelen blijft beschikken vanwege de gevolgen van de coronapandemie en geopolitieke ontwikkeling. Daarnaast zal de landelijke overheid evenals de gemeenten gedwongen worden om hun uitgaven tegen het licht te houden. Met mogelijke gevolgen voor de subsidie aan Stichting Leergeld Amersfoort.

Ook zullen wij moeten afwachten in hoeverre de pandemie gevolgen heeft voor de sponsoring van bedrijven en particulieren. Aan de andere kant verwachten wij dat meer gezinnen en kinderen een beroep zullen moeten doen op instanties als Stichting Leergeld Amersfoort, omdat zij minder goed uit de crisis komen en omdat in 2022 weer veel activiteiten ondernomen worden. Wij zullen alles in het werk stellen om aan die vraag te kunnen voldoen. Want ons motto blijft: nu meedoen, is straks meetellen!

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten en resultaten van Leergeld Amersfoort is te lezen in het jaarverslag 2021 en financieel jaarverslag 2021.
Klik hier om het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2021 te lezen.

Deel dit bericht

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN