Het dure schooljaar staat weer voor de deur!

Persbericht Leergeld Nederland

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn kosteloos in Nederland, maar scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. In de praktijk worden ouders voor aanvang van een nieuw schooljaar vaak geconfronteerd met een flink bedrag aan school gerelateerde kosten, waarvan het vrijwillige karakter niet altijd even duidelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ouderbijdrage, een bijdrage voor een schoolreis of de aanschaf van een laptop. Niet alle ouders kunnen dit betalen. Omdat zij willen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met de rest en niet buiten de boot vallen, voelen velen onder hen een enorme druk om dit wel te betalen. Stichting Leergeld vraagt op 1 juni 2018, tijdens de Landelijke Leergeld Dag, aandacht voor deze problematiek, en roept scholen op om hier verantwoordelijkheid in te nemen en er, eventueel samen met Stichting Leergeld, voor te zorgen dat álle kinderen kunnen meedoen.

Uit een inventarisatie onder de 100 lokale Leergeld stichtingen blijkt dat scholen nog te vaak ouders verplichten om ICT-middelen aan te schaffen, zoals een laptop of iPad. Soms is daarbij sprake van verplichte winkelnering en lang niet altijd wordt hierbij de mogelijkheid tot gespreide betaling geboden. Hiernaast blijkt dat de vrijwilligheid van ouderbijdragen niet altijd even duidelijk gecommuniceerd wordt en zijn er voorbeelden van scholen die leerlingen uitsluiten van schoolreisjes of andere activiteiten, wanneer de bijdrage daarvoor niet betaald kan worden.

“In elke schoolklas zitten gemiddeld 2 of 3 kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan de ouders/opvoeders van weinig geld moeten rondkomen. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat niet alle ouders de gevraagde bijdragen kunnen betalen en dat sommige ouders ver gaan om de ‘verplichtingen’ van school te kunnen voldoen, omdat zij een enorme sociale druk voelen. Dat gaat soms ten koste van andere noodzakelijke uitgaven, zoals huur, en soms steken ze zich zelfs in de schulden”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland.

Via 100 lokale stichtingen, die samen actief zijn in 260 gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld ondersteunt daarom hun ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. Zodat kinderen niet aan de zijlijn hoeven te blijven staan, maar zich kunnen ontwikkelen!

Stichting Leergeld ontvangt jaarlijks duizenden aanvragen van ouders voor een bijdrage in de schoolkosten. Het gaat om laptops en tablets, grafische rekenmachines, een Bosatlas of woordenboeken, maar ook om kosten voor activiteiten zoals een brugklaskamp of een buitenland excursie. Maar liefst 51% van alle aanvragen die Stichting Leergeld ontvangt is school gerelateerd.

Op 1 juni start Stichting Leergeld op de Landelijke Leergeld Dag met de campagne Het dure schooljaar staat weer voor de deur waarmee zij in het hele land aandacht vraagt voor dit thema. Van den Biggelaar geeft aan dat er gelukkig ook steeds meer goede voorbeelden zijn: “Er zijn scholen met een sociaal fonds waar ouders een beroep op kunnen doen en er zijn scholen die bewust de kosten van schoolreizen laag proberen te houden”. Hiernaast zijn er scholen die met Stichting Leergeld afspraken maken om gezamenlijk de kosten te dekken voor leerlingen uit minimagezinnen (vaak wordt dan 50% door de school betaald en 50% door Leergeld). Tenslotte zijn er scholen die regionaal onderling de hoogte van gevraagde bijdragen met elkaar afstemmen.

Regel het met Leergeld

Deel dit bericht

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN