Julie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Julie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.