Persbericht Leergeld Nederland als reactie op het rapport “Alle kinderen kansrijk”

Individuele ondersteuning van kinderen in armoede is geen lapmiddel maar bittere noodzaak

In het rapport “Alle kinderen kansrijk”, dat vandaag (5 december 2018) is verschenen, concludeert de Kinderombudsman dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.

Als één van de landelijke particuliere organisaties(*) die zich richten op ondersteuning van kinderen die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen herkent en onderschrijft Leergeld Nederland een aantal bevindingen en aanbevelingen uit dit rapport.

Met een werkgebied in ruim 260 gemeenten, met een eigen methodiek (onder andere huisbezoek, discretie, maatwerk, verstrekkingen in natura) en met een ‘omzet’ van € 14,5 miljoen ten behoeve van bijna 82.000 kinderen heeft Leergeld veel kennis over deze problematiek en is inhoud van bovengenoemd rapport is herkenbaar. Enkele opmerkingen daarbij.

Wij herkennen de starheid van veel gemeentelijke regelingen bij het hanteren van een maximale inkomensgrens. Als Leergeld beoordelen wij weliswaar het formele inkomen, maar belangrijker is natuurlijk wat er aan feitelijk besteedbaar inkomen in een gezin en dus voor de kinderen beschikbaar is. En dan worden extra hoge bijzondere lasten of opgelopen schulden meegewogen. Kortom, maatwerk vanuit de basisgedachte: het kind moet kunnen meedoen!

Bij het huisbezoek wijzen wij onze cliënten op voorliggende ondersteuningsregelingen vanuit de gemeente. Veel mensen vragen deze niet aan. Niet alleen vanwege de ingewikkeldheid van de aanvraag, zoals de Kinderombudsman terecht betoogt, maar zeker ook omdat men de gemeente niet ziet als ondersteuner van een gezin maar meer als controleur: voor je het weet heb je informatie gegeven waardoor je uitkering of toeslag wordt gekort.

De Kinderombudsman signaleert terecht het aspect van hoge schoolkosten hierbij.. In 59% van de aanvragen bij Leergeld betreft het schoolgerelateerde kosten. Terwijl het onderwijs in Nederland gratis zou moeten zijn! Hoezo gelijke kansen? Hoezo vrijwillige bijdragen? Wat doet het met een kind als het niet mee kan op een introductieweek, een schoolreis of excursie? Wat betekent het voor een kind als het niet beschikt over de juiste leermiddelen of een computer of laptop? Schrijnend is dat kinderen hierbij zelf aangeven dat er als gevolg hiervan sprake is van uitsluiting en pestgedrag. Als Leergeld doen wij al jaren een beroep op scholen om de extra financiële bijdragen vanuit ouders te beperken.

De Kinderombudsman pleit voor een structurele verbetering van de thuissituatie van deze kinderen. Daar kan niemand op tegen zijn! Als Leergeld proberen we hieraan bij te dragen door nauw samen te werken met andere organisaties, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, sociaal raadslieden of maatschappelijk werk, en over en weer te verwijzen.

Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat individuele ondersteuning van kinderen geen ‘lapmiddel’ is, zoals sommige media dat vandaag menen te moeten benoemen. Integendeel! Juist deze relatieve kleine interventies (zoals de aanschaf van een fiets of computer, sporten, deelname aan schoolreis, verjaardag vieren) zorgen ervoor dat een kind niet wordt buitengesloten. Het vergroot hun leefwereld, vergroot hun kansen en motivatie en zorgt voor een beetje ontspanning, juist in gezinnen waar al zoveel stress is.

(*) Leergeld Nederland werkt samen met Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job, Jeugdsport/cultuurfonds in het project Kansen voor Alle Kinderen (www.kansenvoorallekinderen.nl)

Stichting Leergeld Alle handen samen

Deel dit bericht

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN