Jaarverslag 2020: Ook in het coronajaar 2020 blijft Leergeld Amersfoort hard nodig

COVID-19 zette het leven in Nederland in 2020 min of meer stil. Toch blijft Stichting Leergeld Amersfoort nodig. Het afgelopen kalenderjaar hielp Leergeld Amersfoort 1.787 kinderen uit ruim 1.000 huishoudens die het financieel moeilijk hebben, om mee te doen op school, met sport en met culturele activiteiten.

Hoewel schoolreisjes en kampactiviteiten niet konden doorgaan, bleven gezinnen veelvuldig een beroep doen op Leergeld Amersfoort. Vooral voor het bekostigen van schoolbenodigdheden, kleding en sportattributen. Verzoeken tot het betalen van contributies aan sportverenigingen en culturele activiteiten lieten over de afgelopen jaren een stijging zien, maar de aanvragen daarvoor vlakten in 2020 iets af.

Leergeld Amersfoort ziet dagelijks dat er binnen de gemeente Amersfoort sprake is van een behoorlijke armoede in gezinnen met kinderen. Uit de wijken Liendert, Vathorst, Kruiskamp, Schothorst, Soesterkwartier, Randenbroek en Schuilenburg komen de meeste aanvragen voor financiële ondersteuning. De grootse stijging in de afgelopen jaren is te zien in Vathorst.

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociaal isolement. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich fysiek en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Leergeld helpt nadat alle voorliggende voorzieningen benut zijn. Leergeld verwijst en ondersteunt cliënten daarbij. In 2020 werd een bedrag van € 417.728,38 uitgekeerd aan de doelgroep.

Vooruitzicht 2021

Na een voorzichtige start met aanvragen in 2021 ziet Leergeld Amersfoort dat de aanvragen snel stijgen door het loslaten van coronamaatregelen. Met een snel toenemend aantal aanvragen voor onder meer schoolreisjes en schoolkamp en 140 uitgereikte schooltassen tijdens het jaarlijkse Project Schooltas, is de verwachting dat er een sterke stijging te zien zal zijn in het aantal geholpen kinderen.

Uitgelichte projecten

Project Schooltas

In 2020 kon Leergeld Amersfoort 129 kinderen blij maken met een nieuwe goedgevulde schooltas. Met het jaarlijks terugkerend Project Schooltas zorgen Stichting Leergeld Amersfoort en Office1 ervoor dat nieuwe brugklassers met een mooie en goedgevulde schooltas op de eerste schooldag verschijnen. 

De Leergeldfiets

Kinderen uit gezinnen in een moeilijke financiële situatie kunnen in aanmerking komen voor een fiets van Leergeld Amersfoort. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar hebben vaak sneller een grotere fiets nodig en krijgen daarom een tweedehands fiets. Deze fiets is geheel opgeknapt en rijklaar gemaakt door De Fietswerkplaats en gaat minimaal twee jaar mee. Kinderen van twaalf tot achttien jaar die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een nieuwe fiets bij de Fietsvoordeelshop in Amersfoort. In 2020 werden via deze wegen bijna 500 fietsen verstrekt.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Het aantal kinderen waarvoor een aanvraag voor huiswerkbegeleiding of bijles is ontvangen nam ook in 2020 toe. Het aantal verstrekte vouchers om gebruik te maken van begeleiding of bijles bleef afgelopen jaar iets achter ten gevolge van de coronamaatregelen waardoor enige tijd niet of minder begeleiding kon worden gegeven.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten en resultaten van Leergeld Amersfoort vindt u in het jaarverslag 2020 en financieel jaarverslag 2020.

Klik hier om het jaarverslag 2020 te lezen >
Klik hier om het financieel jaarverslag 2020 te lezen >

Jaarverslag 2020 Stichting Leergeld Amersfoort

Deel dit bericht

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN