Jaarverslag 2018: Leergeld Amersfoort nog altijd hard nodig

Persbericht

In 2018 deden ruim duizend gezinnen een beroep op Stichting Leergeld Amersfoort voor activiteiten van hun kinderen waarvoor ze zelf de financiële middelen niet hadden. Met steun van Leergeld werden onder meer schoolgeld, een laptop of een fiets betaald. Leergeld Amersfoort is in 2018, in samenwerking met Indebuurt033 en de gemeente, gestart met een project rondom huiswerkbegeleiding. Ook is in dit jaar de organisatie gewijzigd waardoor zij slagvaardiger kan opereren. Dit bracht Stichting Leergeld Amersfoort naar buiten in haar jaarverslag over 2018.

In 2018 kon een bedrag van € 353.619,00 worden uitgekeerd aan de doelgroep in het kader van hulpvragen. Het uitgekeerde bedrag in 2018 is een toename van 51% ten opzichte van 2017, waarbij moet worden opgemerkt dat toen nog geen sprake was van project Huiswerkbegeleiding. De stijging heeft ook te maken met de verhoging van de grens van 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar 150%. In Amersfoort leven ongeveer 4745 kinderen in de leeftijd van 4 – 17 jaar in een gezin met een inkomen tot 150% van het WSM.

In 2018 zijn in totaal 452 huisbezoeken afgelegd door de intermediairs van Leergeld Amersfoort. Er zijn 1008 unieke gezinnen en 1830 unieke kinderen geholpen. Deze kinderen konden daardoor onbezorgd deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.

Samenwerkingsrelaties

In 2018 is de samenwerkingsrelatie met de gemeente Amersfoort voortgezet. Leergeld Amersfoort ontving een subsidie van € 235.000,00. De overige baten betreffen voornamelijk fondswerving; donaties en giften van particulieren en bedrijven. De samenwerking met Fietsvoordeelshop is voortgezet, in 2018 werden in totaal 549 nieuwe fietsen uitgereikt. Een jaarlijks terugkerend project is Project Schooltas dat wederom met het Amersfoortse bedrijf Office1 tot stand is gekomen. Ruim 100 kinderen die naar de middelbare school gingen, ontvingen een stevige rugtas met schoolbenodigdheden.

Alle kinderen mogen meedoen

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociaal isolement. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich fysiek en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! Leergeld helpt nadat alle voorliggende voorzieningen benut zijn. Leergeld verwijst en ondersteunt cliënten daarbij.

Klik hier om het jaarverslag 2018 te lezen >
Klik hier om het financieel jaarverslag 2018 te lezen >

Jaarverslag 2018

Deel dit bericht

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN