Huiswerkbegeleiding voor alle kinderen in Amersfoort

Stichting Leergeld Amersfoort en welzijnsorganisatie Indebuurt033 hebben, in overleg met de gemeente Amersfoort, de handen ineengeslagen om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen huiswerkbegeleiding aan te bieden. Deze regeling start vanaf september 2018.

Huiswerkbegeleiding is vaak kostbaar en daarom niet voor iedereen weggelegd. Het plan ‘Huiswerkbegeleiding voor alle kinderen in Amersfoort’ heeft als doel dat alle kinderen in Amersfoort dezelfde leermogelijkheden krijgen, ongeacht het inkomen van de ouder(s). Gemeente Amersfoort heeft besloten hiervoor jaarlijks 200.000 euro beschikbaar te stellen.

Het bekostigen van huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 en leerlingen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs, waarvan de ouders maximaal 150 procent van het sociaal minimuminkomen verdienen. Het gaat hierbij om diverse soorten begeleiding: van een plek om rustig huiswerk te maken onder toezicht tot begeleiding bij het leren en bijles voor specifieke vakken. Veel kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn al in beeld, doordat ze al financiële ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld schoolgeld en studieboeken.

De school bekijkt samen met de ouders bij welke hulp het kind gebaat is en vult een aanvraagformulier in. Stichting Leergeld Amersfoort beoordeelt de aanvraag, checkt de financiële positie van de ouders en verwijst door naar het aanbod. In Amersfoort zijn ruim 25 aanbieders van huiswerkbegeleiding: van kleine initiatieven bij een sportclub of de kerk tot commerciële instituten. De bedoeling is dat ouders vouchers krijgen om de huiswerkondersteuning mee te betalen.

Stichting Leergeld en Indebuurt033 gaan uit van een maximale bijdrage van 25 euro per uur en maximaal 100 euro per maand. Uitgaande van 40 schoolweken komt dat neer op een bedrag van 1000 euro per kind, per schooljaar. Volgens het plan is de maximumvergoeding lang niet altijd nodig. Zo worden de kosten voor een rustige werkplek in bijvoorbeeld een buurthuiskamer geraamd op 3 euro per middag.

Wilt u een vergoeding aanvragen voor huiswerkbegeleiding? Klik dan hier: huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding voor alle kinderen in Amersfoort

Deel dit bericht

Reacties van ouders

Jullie hulp heeft veel spanning weggenomen, dat merkt mijn kind ook.

Leergeld stond klaar en hielp zonder te oordelen. Helemaal top.

Het is zo goed dat dit bestaat…!

Vorige
Volgende

Help Leergeld Amersfoort!

LAAT EEN KIND MEETELLEN