Goed gevulde schooltas voor 140 nieuwe brugklassers

Met Project Schooltas hebben Stichting Leergeld Amersfoort en Office1 140 kinderen blij kunnen maken met een nieuwe goedgevulde schooltas. Deze kinderen uit gezinnen in een financieel moeilijke situatie maken deze zomer de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Met het jaarlijks terugkerend Project Schooltas zorgen Stichting Leergeld Amersfoort en Office1 ervoor dat de nieuwe brugklassers met een mooie en goedgevulde schooltas op de eerste schooldag verschijnen.  

Al zeven jaar slaan Leergeld Amersfoort en Office1 de handen ineen om nieuwe brugklassers uit onze doelgroep een fijne start te geven met een gevulde schooltas. Een stevige rugtas, mappen, pennen, stiften, passer, schaar, rekenmachine… het zit er allemaal in. De tassen en inhoud worden geleverd door Office1, leverancier van kantoorartikelen en overige kantoorbenodigdheden uit Amersfoort. Medewerkers van Bloomville uit Nijkerk hielpen mee de tassen in te pakken. Bloomville maakt het organiseren van leren toegankelijker, efficiënter en overzichtelijker.

Wilt u project Schooltas sponsoren?

Ook al zijn de tassen inmiddels uitgedeeld, sponsoren is nog steeds mogelijk! Wilt u tassen sponsoren? Klikt u dan vooral op deze link voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen aan een goede start in de brugklas. Als u ons als bedrijf sponsort, dan kunnen wij ook uw logo op deze projectpagina plaatsen. 

Voor iedereen die deze prachtige tassen heeft gesponsord of nog gaat sponsoren, namens onze nieuwe brugklassers hartelijk dank!

Jaarverslag 2020: Ook in het coronajaar 2020 blijft Leergeld Amersfoort hard nodig

COVID-19 zette het leven in Nederland in 2020 min of meer stil. Toch blijft Stichting Leergeld Amersfoort nodig. Het afgelopen kalenderjaar hielp Leergeld Amersfoort 1.787 kinderen uit ruim 1.000 huishoudens die het financieel moeilijk hebben, om mee te doen op school, met sport en met culturele activiteiten.

Hoewel schoolreisjes en kampactiviteiten niet konden doorgaan, bleven gezinnen veelvuldig een beroep doen op Leergeld Amersfoort. Vooral voor het bekostigen van schoolbenodigdheden, kleding en sportattributen. Verzoeken tot het betalen van contributies aan sportverenigingen en culturele activiteiten lieten over de afgelopen jaren een stijging zien, maar de aanvragen daarvoor vlakten in 2020 iets af.

Leergeld Amersfoort ziet dagelijks dat er binnen de gemeente Amersfoort sprake is van een behoorlijke armoede in gezinnen met kinderen. Uit de wijken Liendert, Vathorst, Kruiskamp, Schothorst, Soesterkwartier, Randenbroek en Schuilenburg komen de meeste aanvragen voor financiële ondersteuning. De grootse stijging in de afgelopen jaren is te zien in Vathorst.

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociaal isolement. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich fysiek en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Leergeld helpt nadat alle voorliggende voorzieningen benut zijn. Leergeld verwijst en ondersteunt cliënten daarbij. In 2020 werd een bedrag van € 417.728,38 uitgekeerd aan de doelgroep.

Vooruitzicht 2021

Na een voorzichtige start met aanvragen in 2021 ziet Leergeld Amersfoort dat de aanvragen snel stijgen door het loslaten van coronamaatregelen. Met een snel toenemend aantal aanvragen voor onder meer schoolreisjes en schoolkamp en 140 uitgereikte schooltassen tijdens het jaarlijkse Project Schooltas, is de verwachting dat er een sterke stijging te zien zal zijn in het aantal geholpen kinderen.

Uitgelichte projecten

Project Schooltas

In 2020 kon Leergeld Amersfoort 129 kinderen blij maken met een nieuwe goedgevulde schooltas. Met het jaarlijks terugkerend Project Schooltas zorgen Stichting Leergeld Amersfoort en Office1 ervoor dat nieuwe brugklassers met een mooie en goedgevulde schooltas op de eerste schooldag verschijnen. 

De Leergeldfiets

Kinderen uit gezinnen in een moeilijke financiële situatie kunnen in aanmerking komen voor een fiets van Leergeld Amersfoort. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar hebben vaak sneller een grotere fiets nodig en krijgen daarom een tweedehands fiets. Deze fiets is geheel opgeknapt en rijklaar gemaakt door De Fietswerkplaats en gaat minimaal twee jaar mee. Kinderen van twaalf tot achttien jaar die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een nieuwe fiets bij de Fietsvoordeelshop in Amersfoort. In 2020 werden via deze wegen bijna 500 fietsen verstrekt.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Het aantal kinderen waarvoor een aanvraag voor huiswerkbegeleiding of bijles is ontvangen nam ook in 2020 toe. Het aantal verstrekte vouchers om gebruik te maken van begeleiding of bijles bleef afgelopen jaar iets achter ten gevolge van de coronamaatregelen waardoor enige tijd niet of minder begeleiding kon worden gegeven.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten en resultaten van Leergeld Amersfoort vindt u in het jaarverslag 2020 en financieel jaarverslag 2020.

Klik hier om het jaarverslag 2020 te lezen >
Klik hier om het financieel jaarverslag 2020 te lezen >

Even voorstellen: onze fondsenwerver en relatiebeheerder

Sinds eind 2020 is Hugo Fretz bij Stichting Leergeld Amersfoort betrokken als fondsenwerver en relatiebeheerder. Hij stelt zich graag aan u voor!

“Mijn naam is Hugo Fretz en ik ben sinds oktober 2020 actief als fondsenwerver en relatiebeheerder voor Stichting Leergeld Amersfoort. Ik leerde van het bestaan van de stichting via een bijgesloten brief van de stichting bij de jaarlijkse ouderbijdrage voor de school van onze zoon. Helaas hebben (steeds meer) kinderen soms last van een moeilijke financiële situatie thuis. Hierdoor is het volledig en gelijkwaardig met schoolgenootjes meedoen aan het onderwijs vaak extra moeilijk.”

“Stichting Leergeld Amersfoort helpt deze groep kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar onder andere met allerlei materialen zodat zij volwaardig kunnen meedoen. De hulp die de stichting biedt kan bijvoorbeeld een schooltas met studiematerialen, een goede fiets en/of een laptop zijn, maar ook de jaarlijkse ouderbijdrage voor de oh zo noodzakelijke buitenschoolse activiteiten. Dit jaar bestaat Stichting Leergeld Amersfoort al weer 15 jaar en hebben reeds vele kinderen met hun ouders de weg naar ons gevonden. Maar hulp blijft nodig, hard nodig.”

Hugo Fretz - fondsenwerver Stichting Leergeld Amersfoort

“De komende periode wil ik in samenwerking met het Amersfoortse bedrijfsleven en particulieren proberen de financiële basis van de Stichting Leergeld Amersfoort verder te versterken zodat hulp ook in de toekomst beschikbaar blijft. Graag kom ik op bezoek bij uw bedrijf of organisatie om meer te vertellen over onze doelen en missie. Mocht u met uw medewerkers samen een actie ten behoeve van de stichting willen organiseren? Ik help u daarbij graag. Ook als particulier kom ik graag met u in contact en vertel u dan meer over de vele mogelijkheden waarop u ons werk kunt ondersteunen.”

“Samen met de kinderen reken ik op u. want … Nu meedoen is straks meetellen!”

Partnerovereenkomst

Afgelopen periode heeft Beens Notariaat geheel belangeloos een partnerovereenkomst opgesteld voor Stichting Leergeld Amersfoort. Hugo legt uit waarom: “We willen met deze overeenkomst een samenwerking aangaan met bedrijven, waarbij het werk van Leergeld Amersfoort voor de langere termijn structureel wordt ondersteund. Een partnerovereenkomst met Stichting Leergeld Amersfoort past goed in het MVO/duurzaamheidsbeleid van een organisatie en betekent dus voor de organisatie en voor de kinderen uit onze doelgroep een win-winsituatie.”

Contact

Wilt u met Hugo Fretz in contact komen en/of meer te weten komen over de partnerovereenkomst? U kunt hem e-mailen via: hugo@leergeldamersfoort.nl

Fotobijschrift

Donderdag 17 juni mocht Hugo Fretz de nieuwe partnerovereenkomst uit handen van Ilse Faass-Strooij van Beens Notariaat in ontvangst nemen.

Landelijke Leergeld Dag 2021

Persbericht – Gezamenlijk álle ouders met geldzorgen bereiken via een menselijke benadering

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 40% van hen heeft werkende ouders. Slechts een beperkt deel van hen maakt gebruik van het bestaande voorzieningenaanbod. Veel werkenden rekenen zich niet tot de doelgroep die in aanmerking komt voor voorzieningen. Ook kent een deel van de ouders de regelingen niet of weet de weg er naar toe niet. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 130.000 kinderen die opgroeien in armoede gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht komen. In de Leergeld werkwijze staat de menselijke benadering centraal, waarbij Leergeld zich verplaatst in de positie van de ouder(s) en een Leergeld vrijwilliger bij de ouder(s) thuis het gesprek aangaat. De menselijke benadering van Stichting Leergeld blijkt in de praktijk regelmatig in schril contrast te staan met hoe gezinnen door andere instanties worden behandeld. In samenwerking met Sam& voor alle kinderen (Sam&) heeft Stichting Leergeld onlangs een concreet actieprogramma en toolkit ontwikkeld, die gemeenten, professionals bij life events en werkgevers concrete handvatten bieden om hun uitvoeringspraktijk richting ouders met geldzorgen te verbeteren, ook vanuit een menselijke benadering. Vandaag, op 1 juni, de Landelijke Leergeld Dag, roept Stichting Leergeld hen op om zich hierdoor te laten inspireren om zo gezamenlijk álle ouders met geldzorgen te bereiken en hen vooruit te helpen.

Over Stichting Leergeld

Via 112 lokale stichtingen, die samen actief zijn in 74% van de Nederlandse gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt zij ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. In 2020 konden dankzij Stichting Leergeld in heel Nederland 131.203 kinderen uit minimagezinnen onbezorgd meedoen. In de gemeente Amersfoort heeft Stichting Leergeld Amersfoort ruim duizend van deze kinderen kunnen ondersteunen. Om gezamenlijk nog meer kinderen nog beter te bereiken werkt Stichting Leergeld samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job binnen het samenwerkingsverband Sam&.

Menselijke benadering

De aanpak van Stichting Leergeld is van aanvullende waarde op de aanpak van gemeenten en andere instanties. Daarbij gaat het niet alleen om wat Stichting Leergeld doet voor de kinderen en hun ouders, maar ook om hoe zij dat doet. De menselijke benadering van Stichting Leergeld met maatwerk blijkt regelmatig in schril contrast te staan met hoe gezinnen door andere instanties, zoals de gemeente, het UWV of de belastingdienst worden behandeld. Met name het huisbezoek van Stichting Leergeld wordt daarbij sterk gewaardeerd, vanwege de laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke benadering van de Leergeld vrijwilligers.

Actieprogramma en toolkit

Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is vanuit Stichting Leergeld en Sam& een project opgezet om het bestaande ondersteuningsaanbod voor met name werkende ouders met geldzorgen beter toegankelijk te maken. Om te weten hoe hun situatie eruit ziet en welke belemmeringen zij ervaren, heeft Stichting Leergeld de ervaringen van 22 werkende ouders met geldzorgen onderzocht. Dit is in 2020 gepubliceerd in het onderzoeksrapport ‘Altijd op een richeltje lopen’. De bevindingen van het onderzoek en gesprekken daarover met uiteenlopende partijen, zoals verschillende maatschappelijke organisaties, gemeenten en werkgevers, hebben geleid tot een concreet actieprogramma en een toolkit. Deze geven gemeenten, professionals bij life events (zoals echtscheidingsadvocaten, mediators, consultatiebureaus, UWV, etc) en werkgevers concrete handvatten om hun uitvoeringspraktijk richting werkende ouders met geldzorgen te verbeteren, waarbij een menselijke benadering centraal staat. Het actieprogramma en de toolkit zijn onlangs gelanceerd via een inspirerend online tafelgesprek tijdens de Week van het Geld.

Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, hierover: “De meeste van deze handvatten zijn niet alleen van toepassing voor werkende ouders met geldzorgen, maar gelden ook voor ouders met geldzorgen in het algemeen: verplaats je in de positie van de ouders met geldzorgen en redeneer vanuit hun belevingswereld; spreek geen oordeel uit, maar probeer maatwerk te bieden vanuit eenvoud en vertrouwen.”

Oproep op deze Landelijke Leergeld Dag

Elk jaar op 1 juni wordt de Landelijke Leergeld Dag georganiseerd, waarop er aandacht is voor het werk van Stichting Leergeld. Normaliter wordt er ergens in het land een bijeenkomst georganiseerd. In corona tijd vindt de Landelijke Leergeld Dag alleen plaats op sociale media. Stichting Leergeld Amersfoort grijpt deze Landelijke Leergeld Dag 2021 aan om de gemeente Amersfoort, alle lokale professionals bij life events en lokale werkgevers op te roepen om in hun uitvoeringspraktijk richting ouders met geldzorgen ook te kiezen voor een menselijke benadering en zich hierbij te laten inspireren door het actieprogramma, de toolkit en het online tafelgesprek van Stichting Leergeld en Sam&. Dat kan door de toolkit te downloaden via: leergeld.nl/publicaties/ of: samenvoorallekinderen.nl/werkende-ouders en/of door het online tafelgesprek hier terug te kijken. Stichting Leergeld Amersfoort hoopt hiermee zo gezamenlijk álle ouders met geldzorgen in de gemeente Amersfoort te kunnen bereiken en hen vooruit te helpen!

Meer informatie over de Landelijke Leergeld Dag vindt u op leergeld.nl/landelijke-leergeld-dag/.

Landelijke Leergeld Dag

Project Schooltas voor een goede start in de brugklas

Persbericht

Een goedgevulde schooltas, het lijkt zoiets normaals. Helaas niet voor kinderen die in armoede leven en die aan het einde van de basisschool de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Stichting Leergeld Amersfoort en Office1 uit Amersfoort slaan ook in 2021 de handen ineen voor Project Schooltas. Samen zorgen zij ervoor dat juist deze kinderen ook met een mooie en goedgevulde schooltas op de eerste schooldag verschijnen.  

Met Project Schooltas zorgen Leergeld Amersfoort en Office1 ervoor dat de kinderen uit gezinnen met weinig financiële ruimte met een mooie en goedgevulde schooltas op de eerste schooldag verschijnen. Een stevige rugtas, mappen, pennen, stiften, passer, schaar, rekenmachine… het zit er allemaal in. De afgelopen jaren zijn honderden brugklassers blij gemaakt met een nieuwe tas. Voor 2021 staan al 115 kinderen op de wachtlijst.

Ondersteunen

Om project Schooltas mogelijk te maken, heeft Leergeld Amersfoort hulp nodig. Op de website van Stichting Leergeld Amersfoort kunnen geïnteresseerde bedrijven en organisaties achterhalen hoe zij kunnen bijdragen aan een goede start van leerlingen in de brugklas.

Project Schooltas in het Corona-tijdperk

Ook in het Corona-tijdperk hebben de kinderen goede leermiddelen nodig. Net als afgelopen jaar kunnen de kinderen en ouders de goedgevulde rugzakken coronaproof afhalen bij PRO33college. Zij ontvangen hierover een bericht met datum en tijdstip. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving dat intermediairs van Leergeld Amersfoort de schooltassen bij de kinderen thuis tot aan de deur brengen. (Aanpassing d.d. 31 mei 2021) 

Vijftien jaar terug in de tijd

Dit jaar viert Stichting Leergeld Amersfoort haar derde lustrum. Op 29 maart 2006 tekenden de eerste bestuursleden de statuten bij notaris Vrielink als waarnemer van notaris Beens. Tijd voor een terugblik naar het prille begin.

De aanstichter

“Robert Hanrath, destijds directeur van Leergeld Nederland, was de grote man achter het opzetten van de lokale stichtingen Leergeld”, vertelt Egbert Boerma, een van de eerste bestuursleden van Leergeld Amersfoort en nog altijd voorzitter van de stichting. “Overal boorde hij zijn netwerk aan, verzamelde wat mensen, legde gepassioneerd uit dat het te gek voor woorden was dat kinderen niet konden meedoen in onze welvaartsmaatschappij en riep op om lokaal een stichting Leergeld op te richten. Robert bleef er net zo lang bij, totdat hij zeker wist dat het initiatief tot oprichting ook werd genomen. En dan vertrok hij weer naar een volgende gemeente. Mijn inschatting is dat hij op die manier aan de wieg heeft gestaan van zeker vijftig tot zestig lokale stichtingen!”

“Robert kende medeoprichter Ed Nefkens persoonlijk en zo ging in Amersfoort het balletje rollen”, vervolgt Egbert. “Bijzonder was dat de werkgever van Robert Hanrath hem gedeeltelijk had vrijgesteld voor dit werk voor Leergeld, maar daarvan in de openbaarheid niets wilde weten. Bovendien kreeg elke stichting kreeg twee jaar lang 2.500 euro startgeld van ‘de anonieme gever’. Een mooie start!”

Oude logo Stichting Leergeld amersfoort

Er was nog niets geregeld

Medebestuurslid van het eerste uur Jan Schurings herinnert zich de beginperiode ook nog goed. “Ed Nefkens benaderde mij omdat we elkaar al uit het netwerk kenden. Samen met Egbert Boerma en enkele anderen zijn we toen gestart om Leergeld ook in Amersfoort op te tuigen ten behoeve van kinderen uit armoedegezinnen.” Jan vervolgt enthousiast: “Er was niks, we moesten alles zelf uitvinden. Na een jaar ging het wat lopen, steeg de bekendheid iets, was er een paar duizend euro en konden we de eerste kinderen concreet helpen. Het kreeg echt een vlucht na circa drie jaar, toen het Project Schooltas bij de gemeente werd stopgezet en tegelijkertijd de economie terug begon te lopen.” Jan weet nog precies het moment dat het toenmalige bestuur echt voelde dat ze op een zinvol spoor zaten. “Dit was toen de gemeente formeel subsidie aan Leergeld ging verstrekken. Toen kregen we echt bestaansrecht, konden we impact gaan maken.”

Egbert vertelt over de bewuste commissievergadering waarin de gemeente Project Schooltas besprak: “De gemeente wilde van die regeling af, want die kostte qua uitvoering bijna net zoveel als het subsidiebedrag dat daadwerkelijk werd besteed. De partijen werden het niet eens en Peter en ik keken elkaar aan. We begrepen zonder iets te zeggen wat we moesten doen. Ik vroeg aan het einde van de bijeenkomst nog even het woord en heb toen gezegd dat als de raad wilde dat deze kinderen zouden worden geholpen zonder het dubbele budget aan overhead te besteden, er maar een oplossing was: geef Leergeld het budget voor de echte hulp en wij gaan de doelgroep zonder kosten bereiken en ondersteunen. Zo is het gegaan en bleven de gemeente en Leergeld partner in het bestrijden van armoede onder kinderen.”

Peter Coenen was destijds vanuit de gemeente betrokken bij de start van Leergeld in Amersfoort. “Ik werkte toen bij de afdeling Sociale Zekerheid en met elkaar zijn we op zoek gegaan naar geld en naar hoe we de organisatie moesten inrichten. Samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de kerken en het onderwijs. De doelstelling van Leergeld sprak iedereen enorm aan.”

Van lunchvergaderingen naar ontbijtsessies

“De eerste twee jaar hebben we vergaderd in het kantoor van Jan Schurings, toen partner bij notariskantoor VBC (Veldhuizen, Beens en Van de Castel). Op die manier hielp zijn kantoor ook bij de oprichting van Leergeld Amersfoort. Toen we eenmaal operationeel waren, vergaderden we tijdens lunchtijd bij Ed Nefkens op kantoor. Ed zorgde altijd voor een smakelijke lunch, dat was ook een fijne bijdrage”, vertelt Egbert lachend. “Toen Ed stopte met zijn werk als makelaar gingen de lunchbijeenkomsten naar het Corderius. Zo droeg de school, mijn werkplek, een steentje bij. Later hebben we als bestuur de lunchbijeenkomsten omgezet naar ochtendsessies: elke derde donderdag van de maand van acht uur tot half tien ‘s morgens. Aanvankelijk nog met een croissantje erbij, maar gaandeweg werd dat alleen koffie. En zo vergaderen we nu nog steeds als bestuur.”

Coördinatoren

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door coördinatoren. Deze Leergeld-medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor onze doelgroep. Zij zorgen ervoor dat aanmeldingen worden verwerkt, intermediairs worden ingepland, betalingen worden uitgevoerd en nog veel meer. De coördinatoren zijn de spil van de Leergeld-organisatie. Egbert: “De eerste coördinator van onze stichting was Ton van Gaal, oud-docent van het Vakcollege. Maria van der Meer, de enige vrouwelijke medeoprichter van onze stichting, was daar directeur. Ton heeft echt veel dingen moeten uitvogelen en had een groot hart voor de doelgroep; hij was een zeer gepassioneerde Leergelder. Na vier jaar is hij is opgevolgd door Carin de Backker, die ruim tien jaar bij ons heeft gewerkt. Inmiddels hebben we een coördinatorenteam van drie personen.”

Vijftien jaar verder

Na vijftien jaar staat Leergeld Amersfoort als organisatie goed op de kaart en helpt de stichting jaarlijks een paar duizend kinderen met allerlei praktische ondersteuning. Zoals het betalen van schoolgeld en leermaterialen, zorgen voor deelname aan schoolreisjes, verstrekken van laptops voor kinderen op de middelbare school, aanbieden van fietsen en ondersteunen met huiswerkbegeleiding. Een resultaat waar de oprichters trots op zijn. Jan vat het mooi samen: “Je helpt zo toch een klein beetje mee aan een beter Nederland, dat vind ik mooi.” Peter sluit daarbij aan: “Ik ben trots hoe we als stichting met veel inzet en deskundigheid kinderen helpen. En dat Leergeld Amersfoort wordt gezien en gehoord in de stad. Het is een open deur, maar ik wens dat Leergeld ooit niet meer nodig zal zijn.”

Flyer Leergeld Amersfoort

Carin de Backker vertrekt bij Leergeld Amersfoort

Na ruim tien jaar trouwe dienst is Carin de Backker een nieuwe uitdaging aangegaan. Daarom is ze vanaf 15 april niet langer werkzaam bij Leergeld Amersfoort. Carin was sinds oktober 2010 coördinator bij Leergeld Amersfoort.

Egbert Boerma, voorzitter van Stichting Leergeld Amersfoort: “Het vertrek van Carin zal voor ons allemaal wennen zijn. Carin was vanaf dag één spin in het web voor de stichting. Ze regelde de contacten met onze cliënten, intermediairs, scholen, Leergeld Nederland, onze partners en al onze andere relaties, zoals de organisaties die fietsen, fietsreparaties, laptops en tassen regelen. Ik bedank haar dan ook hartelijk voor haar niet aflatende inzet namens iedereen die werkzaam is binnen Leergeld Amersfoort.”

Als coördinator bepaalde Carin op basis van de algemene criteria of ouders in aanmerking komen voor steun. Vervolgens regelde Carin een bezoek aan huis van een intermediair die de hulpbehoefte inventariseert en de inkomens- en schuldensituatie toetst. In een recent interview zei Carin over haar werk: “Het voelt goed om van betekenis te kunnen zijn. Het is heel dankbaar werk. Wat nooit went zijn de vaak schrijnende verhalen en moeilijke situaties waarin gezinnen kunnen belanden, maar de dankbaarheid van ouders is vaak heel groot.”

Carin de Backker Stichting Leergeld Amersfoort

De werkzaamheden van het team coördinatoren gaan uiteraard gewoon door. Henk Pijper, Elma van Aller-Kurpershoek en Dorine Gerritsma verdelen onderling de werkzaamheden van Carin en staan voor u klaar. Het team blijft bereikbaar via telefoonnummer 06 470 794 00 en e-mail info@leergeldamersfoort.nl.

Wenda Buining vertrekt als bestuurslid Communicatie

Per 1 januari 2021 is Wenda Buining gestopt als bestuurslid Communicatie & Fondsenwerving bij Stichting Leergeld Amersfoort. Zij heeft zich negen jaar vol energie ingezet om heel Amersfoort te overtuigen van het nut en de noodzaak van Stichting Leergeld Amersfoort.

Wenda sloot in november 2011 aan bij het bestuur van Leergeld Amersfoort. Zij heeft, van scratch af aan, de communicatie voor de stichting opgezet, uitgevoerd en in de loop van de jaren verder geprofessionaliseerd. Zo stond Wenda aan de basis van de eerste website van Leergeld Amersfoort in 2013 én de vernieuwde website in 2018. Verder heeft Wenda voor talloze projecten de communicatie en persvoorlichting verzorgd. Mooie hoogtepunten hierbij zijn de benefietavond van burgemeester Bolsius en Koningsdag 2019. Met haar positieve instelling en creativiteit bedacht ze steeds nieuwe manieren om de doelgroepen te bereiken.

Vanwege de groeiende doelstellingen en Leergeld-organisatie zelf, heeft Wenda eind 2017 de werkgroep Communicatie & Fondsenwerving opgezet. Inmiddels bestaat deze werkgroep, naast het bestuurslid Communicatie zelf, uit drie werkgroepleden: een fondsenwerver en twee communicatiemedewerkers die zich bezighouden met onder meer de website, nieuwsberichten, nieuwsbrieven en social media.

Na negen jaar vindt Wenda het tijd voor ‘een frisse blik en nieuwe inbreng’ binnen de organisatie en draagt ze het communicatiestokje over aan haar opvolger Ronald Sutmuller. Het bestuur is Wenda ontzettend dankbaar voor haar onuitputtelijke energie en professionele inzet. Gelukkig verlaat ze Leergeld Amersfoort niet helemaal: vanaf 1 januari is ze toegetreden toe de Raad van Advies.

Stichting Leergeld Amersfoort viert 15-jarig bestaan

Amersfoort – 29 maart 2021 – Stichting Leergeld Amersfoort bestaat 15 jaar! Onder het motto ‘Nu meedoen, is straks meetellen’ hebben we inmiddels vele duizenden huishoudens die het financieel moeilijk hebben, geholpen. We doen dat onder meer door het betalen van bijvoorbeeld schoolgeld, ouderbijdrage, laptop of fiets voor kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar.

Dat we onze vijftiende verjaardag vieren, is voor ons geen reden voor een uitbundig feest. Egbert Boerma, onze voorzitter: “Dat we dit lustrum vieren is zowel mooi als treurig. Het is mooi, omdat we al die tijd kinderen hebben kunnen laten meedoen, zodat zij later kunnen meetellen. Het is tegelijkertijd treurig om te constateren dat stichtingen als wij in onze samenleving nodig zijn om alle kinderen een goede start te geven. Hoe mooi zou het zijn als wij uiteindelijk overbodig zijn?”

Maar zover is het nog lang niet. Ook in 2020 deden, net als in 2018 en 2019, bijna tweeduizend Amersfoortse huishoudens een beroep op ons voor een bijdrage aan school-, sport- of cultuuractiviteiten. Boerma: “We weten dat we nog niet alle huishoudens in Amersfoort bereiken. Het aantal kinderen dat we kunnen helpen, ligt dus hoger. Corona heeft het voor ons moeilijker gemaakt. Want veel scholen waren gesloten en onze intermediairs konden niet op huisbezoek. Hierdoor is het zicht op financiële situaties bij mensen thuis vertroebeld.”

Toekomst Leergeld Amersfoort

We zijn in vijftien jaar uitgegroeid tot een stichting met drie coördinatoren, elf intermediairs en vijftien vrijwilligers. We ontvangen subsidie en zijn afhankelijk van donateurs en sponsoren. We realiseren ons dat in de komende jaren overheid en gemeente hun uitgaven tegen het licht moeten houden als gevolg van de corona-pandemie. We weten ook niet of corona negatieve gevolgen heeft voor onze sponsoring door bedrijven en particulieren. Tegelijkertijd verwachten we dat er meer huishoudens een beroep op ons gaan doen, omdat zij niet goed uit de crisis komen.

Wat de toekomst ook brengt, er blijft bij Leergeld Amersfoort behoefte aan vrijwilligers, intermediairs en coördinatoren om kinderen een goede start te geven!

Mooi initiatief van Dynamo Retail Group

Een mooi initiatief van Dynamo Retail Group B.V. levert Stichting Leergeld Amersfoort 1.000 euro op!

Het afgelopen jaar ging het in de fietsbranche heel goed. Vanwege corona gingen mensen niet op vakantie, maar kozen ze voor de fiets. De vraag naar fietsen was dus enorm. Bij Dynamo Retail Group B.V., bekend van winkelformules als Bike Totaal en Profile de Fietsspecialist, steeg daardoor de omzet flink. Tegelijkertijd zag het bedrijf dat veel ondernemingen en goede doelen een duwtje in de rug konden gebruiken. Het bedrijf besloot daarom een helpende hand te bieden. Hoe? Door medewerkers een eindejaarsbonus te geven van 1.000 euro die zij moesten doneren aan een lokale onderneming of goed doel.

Werknemer Yvette Wesdorp hoefde niet lang na te denken waar haar bonus naar toe zou gaan: “Ik woon in Amersfoort en zocht daarom iets in deze stad. Zo kwam ik bij Leergeld Amersfoort terecht. Ik heb zelf twee kinderen die niets te kort komen en mijn hart breekt als ik besef dat er kinderen zijn die op sociaal vlak binnen én buiten school niet mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Ik gun alle kinderen een goede en zoveel mogelijk onbezorgde basis om uit te groeien tot stabiele, zelfverzekerde volwassenen. Daarom heb ik voor jullie gekozen.”