Sam& voor een land zonder kinderarmoede

70% van de Nederlanders is blind voor kinderarmoede in eigen land. Dit terwijl 1 op de 12 kinderen hier opgroeit in armoede. Vanuit de overtuiging dat je dit vraagstuk alleen sámen kunt oplossen, is op 16 januari de campagne Sam& voor een land zonder kinderarmoede gestart. Met als doel om in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken. Zodat zij gewoon mee kunnen doen.

1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland groeit op in een gezin dat financieel de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas! Vaak kunnen zij niet meedoen aan sport, dansles of schoolactiviteiten omdat er thuis weinig geld is. Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals bijvoorbeeld leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere kindvoorzieningen van de bij Sam& aangesloten partijen in hun gemeenten.

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten zij zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en andere activiteiten. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven waaronder de Rabobank.

Lees meer in het persbericht van Sam& en bekijk het promotiefilmpje.

Team coördinatoren uitgebreid

De doelgroep van Leergeld Amersfoort is sinds vorig jaar flink uitgebreid. Dit vraagt om een versterking van de organisatie. Met ingang van 13 januari is Elma van Aller – Kurpershoek gestart als derde coördinator. Ze werkt nauw samen met de twee andere coördinatoren Henk Pijper en Carin de Backker.

“Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen, zodat ze kunnen presteren op hun niveau. Anders ontstaat er scheefgroei. Kinderen horen niet in hun ontwikkeling belemmerd te worden door hun gezinssituatie”, zegt Elma. Om deze reden wil ze zich graag inzetten voor Leergeld Amersfoort. “In mijn werk in het onderwijs zag ik de nood in gezinnen en ook het effect van steun als mensen de weg naar Leergeld wisten te vinden.”

Elma heeft ruim 35 jaar ervaring in het basisonderwijs en heeft diverse functies vervuld. Van leerkracht tot directeur. Vorig jaar ging zij met vervroegd pensioen. “Hierdoor kan ik genieten van mijn zeven kleinkinderen en van mijn hobby’s muziek, lezen en wandelen. Daarnaast heb ik voldoende tijd om me als vrijwilliger in te zetten voor diverse maatschappelijke organisaties.” Naast coördinator voor Leergeld Amersfoort is Elma taalcoach bij NVA en werkt ze als vrijwilliger in het logeerhuis van Ronald Mc Donald in Utrecht.

De taakverdeling tussen de coördinatoren moet nog vorm krijgen. Maar de komst van Elma betekent in elk geval een welkome ondersteuning van het werk. Daarnaast is haar kennis, ervaring en persoonlijkheid een aanwinst voor onze organisatie. Welkom Elma!

Leergeld Amersfoort groeit door in 2020!

Het bestuur en de vrijwilligers van Leergeld Amersfoort proostten afgelopen donderdag 9 januari op het nieuwe jaar. Deze borrel werd geheel belangeloos verzorgd door Stadscafé Amersfoort!

Onder het genot van heerlijke borrelhapjes en drankjes bespraken de vrijwilligers de ervaringen van het afgelopen jaar en keken we vooruit naar 2020. Afgelopen jaar is onze doelgroep uitgebreid en dit betekent dat we nog meer kinderen uit gezinnen in een moeilijke financiële situatie kunnen helpen. Leergeld Amersfoort groeit mee en in januari sluit een derde coördinator aan. Ook krijgt Leergeld Amersfoort eigen kantoorruimte. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.

Leergeld Amersfoort hoopt dat we dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen kunnen laten meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2020!

Leergeld Amersfoort Nieuwsjaarsborrel 2020
Leergeld Amersfoort Nieuwsjaarsborrel 2020
Leergeld Amersfoort Nieuwsjaarsborrel 2020
Leergeld Amersfoort Nieuwsjaarsborrel 2020