Kidsm<em>Art</em> maakt cursussen en muzieklessen mogelijk

Drie Amersfoortse organisaties slaan de handen ineen om kinderen van 8 tot 18 jaar uit achterstandsgezinnen een kans te geven hun creatieve talenten te ontwikkelen. Stichting Art Gala Amersfoort, Scholen in de Kunst en Stichting Leergeld Amersfoort zetten daartoe samen het programma KidsmArt op. Het doel is zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep van Stichting Leergeld deel te laten nemen aan kunst- en cultuureducatie. Het streven is vanaf begin 2020 de eerste kinderen daadwerkelijk mee te kunnen laten doen aan leuke cursussen en muzieklessen. Het programma start officieel met een groot Art Gala op 12 oktober 2019 in Flint, bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Kidsmart geef(t) kinderen kleur

De oprichter van Stichting Art Gala Amersfoort (SAGA), Hasse Dekker, vindt het zorgelijk dat een groeiend aantal kinderen opgroeit zonder de mogelijkheid een ontluikend creatief talent te ontwikkelen. “Juist het ontdekken en ontwikkelen van creativiteit kan het zelfvertrouwen van kinderen vergroten en geeft plezier, trots en ontspanning.” Dat was voor hem de reden om SAGA op te richten en te starten met het werven van sponsoren. Om het doel van SAGA ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, werkt SAGA samen met Scholen in de Kunst en Stichting Leergeld Amersfoort. Stichting Leergeld kent een belangrijk deel van de doelgroep en Scholen in de Kunst beschikt over een ruim aanbod aan cursussen en muzieklessen en heeft de benodigde expertise. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk Amersfoortse kinderen uit de doelgroep van Leergeld, tussen de 8 en 18 jaar, deel te laten nemen aan een cursus of muziekles.

Meer informatie over KidsmArt en Stichting Art Gala Amersfoort vindt u op artgala-amersfoort.nl

Jaarverslag 2018: Leergeld Amersfoort nog altijd hard nodig

Persbericht

In 2018 deden ruim duizend gezinnen een beroep op Stichting Leergeld Amersfoort voor activiteiten van hun kinderen waarvoor ze zelf de financiële middelen niet hadden. Met steun van Leergeld werden onder meer schoolgeld, een laptop of een fiets betaald. Leergeld Amersfoort is in 2018, in samenwerking met Indebuurt033 en de gemeente, gestart met een project rondom huiswerkbegeleiding. Ook is in dit jaar de organisatie gewijzigd waardoor zij slagvaardiger kan opereren. Dit bracht Stichting Leergeld Amersfoort naar buiten in haar jaarverslag over 2018.

In 2018 kon een bedrag van € 353.619,00 worden uitgekeerd aan de doelgroep in het kader van hulpvragen. Het uitgekeerde bedrag in 2018 is een toename van 51% ten opzichte van 2017, waarbij moet worden opgemerkt dat toen nog geen sprake was van project Huiswerkbegeleiding. De stijging heeft ook te maken met de verhoging van de grens van 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) naar 150%. In Amersfoort leven ongeveer 4745 kinderen in de leeftijd van 4 – 17 jaar in een gezin met een inkomen tot 150% van het WSM.

In 2018 zijn in totaal 452 huisbezoeken afgelegd door de intermediairs van Leergeld Amersfoort. Er zijn 1008 unieke gezinnen en 1830 unieke kinderen geholpen. Deze kinderen konden daardoor onbezorgd deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.

Samenwerkingsrelaties

In 2018 is de samenwerkingsrelatie met de gemeente Amersfoort voortgezet. Leergeld Amersfoort ontving een subsidie van € 235.000,00. De overige baten betreffen voornamelijk fondswerving; donaties en giften van particulieren en bedrijven. De samenwerking met Fietsvoordeelshop is voortgezet, in 2018 werden in totaal 549 nieuwe fietsen uitgereikt. Een jaarlijks terugkerend project is Project Schooltas dat wederom met het Amersfoortse bedrijf Office1 tot stand is gekomen. Ruim 100 kinderen die naar de middelbare school gingen, ontvingen een stevige rugtas met schoolbenodigdheden.

Alle kinderen mogen meedoen

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociaal isolement. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich fysiek en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! Leergeld helpt nadat alle voorliggende voorzieningen benut zijn. Leergeld verwijst en ondersteunt cliënten daarbij.

Klik hier om het jaarverslag 2018 te lezen >
Klik hier om het financieel jaarverslag 2018 te lezen >

Culinair verwend door PrO De Baander

Donderdagavond 20 juni hebben leerlingen van PrO De Baander de vrijwilligers van Leergeld Amersfoort op een overheerlijk diner getrakteerd!

Bij De Baander wordt regelmatig een beroep gedaan op Leergeld Amersfoort om leerlingen uit gezinnen in een moeilijke financiële situatie te ondersteunen. De Baander wilde graag laten merken aan Leergeld hoezeer zij dit op prijs stellen.

Op donderdag 20 juni om 17:30 uur werden onze vrijwilligers hartelijk ontvangen en gefêteerd op een heerlijk viergangendiner! De chef de cuisine, alias de docent, legde elke gang uit wat voor heerlijks zijn leerlingen hadden bereid. Als starter werd gazpacho met een twist geserveerd en daarna een heerlijke salade met verse groentes. Het hoofdgerecht bestond uit vis op een bedje van verschillende zeegroentes en als dessert werden we getrakteerd op koffie-ijs met een zelfgebakken kletskop. We werden keurig bediend en voelden ons helemaal verwend. Wat ons betreft zijn deze leerlingen zeker geslaagd!

 

Leergeld Amersfoort bij De Baander

 

PrO De Baander – school voor praktijkonderwijs – leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Onderdeel van deze school is Eetlokaal Pro De Baander. Hier wordt elke donderdag voor u gekookt door leerlingen die onder begeleiding het horecavak leren. Zij hebben hiervoor een professionele horecakeuken tot hun beschikking.