Raad van Advies opgericht

Met ingang van 23 januari 2019 is Stichting Leergeld Amersfoort uitgebreid met een Raad van Advies (RvA). De RvA geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van de organisatie, denkt mee over strategie en beleid en helpt om een meerjarenperspectief te ontwikkelen.

De Raad van Advies heeft geen formele toezichthoudende of controlerende rol en bestaat uit drie leden: Mennolt Beelen en Stef ten Dam, beiden voorheen bestuurslid van Leergeld Amersfoort, en Connie Maathuis, die dit jaar de gelederen komt versterken. Als ondernemer, bestuurder en toezichthouder brengt zij ondernemersgeest en een uitgebreid netwerk mee. Ook beschikt ze over ruime ervaring in het veld.

Nieuwjaarsbijeenkomst Leergeld Amersfoort

Afgelopen woensdag kwamen de vrijwilligers van Leergeld Amersfoort bijeen in Stadscafé Amersfoort om het nieuwe jaar in te luiden. Tijdens een toespraak van onze voorzitter Egbert Boerma werd teruggeblikt op een succesvol 2018. “Het is eigenlijk raar om te spreken van succesvol, omdat de noodzaak van Leergeld natuurlijk niet zo mooi is. Maar we zijn blij en trots dat we een groot aantal gezinnen en kinderen in Amersfoort hebben kunnen helpen.” De ambitie van Leergeld Amersfoort voor 2019 ligt nog hoger: zowel onze doelgroep als ons aanbod is toegenomen. Gelukkig konden we ook een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Met zijn allen zetten we ons in voor een hopelijk net zo succesvol 2019.

Nieuwjaarsbijeenkomst Leergeld AmersfoortDe bestuursleden, raad van advies, werkgroepleden, coördinatoren en intermediairs van Leergeld Amersfoort komen tweemaal per jaar bijeen om met elkaar kennis te maken, bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Deze nieuwjaarsbijeenkomst werd volledig gesponsord door Stadscafé Amersfoort. Zo konden we op een gezellige locatie onder het genot van lekkere hapjes en drankjes onze plannen bespreken. Een mooi begin van het nieuwe jaar!

Nieuwjaarsbijeenkomst Leergeld AmersfoortZoals al aangekondigd, gaat Leergeld Amersfoort in 2019 verder met een nieuwe organisatiestructuur. Tijdens de bijeenkomst werden foto’s gemaakt van ons nieuwe bestuur, werkgroepen, coördinatoren en intermediairs. Binnenkort kunt u dankzij Peter Putters (De Nozem Fotografie Amersfoort) op onze website ook de gezichten achter onze namen zien.

Nog meer gezinnen kunnen rekenen op steun van Leergeld

Bij de start van 2019 kijkt Leergeld Amersfoort terug op een succesvol jaar dat in het teken stond van groei en verdere professionalisering van de organisatie. “Onze vruchtbare samenwerking met de gemeente heeft geleid tot uitbreiding van de doelgroep en extra middelen om nog meer gezinnen vooruit te helpen”, zegt voorzitter Egbert Boerma.

Een op de negen kinderen komt uit een gezin dat het niet breed heeft. Sinds 2017 trekt het kabinet jaarlijks € 100 mln. extra uit om de armoede onder kinderen aan te pakken. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en werken daarbij nauw samen met maatschappelijke organisaties, waaronder Leergeld. “Onze samenwerking met gemeente Amersfoort is heel prettig en succesvol”, vertelt Boerma. “De doelgroep is aanzienlijk vergroot door aanpassing van 120% naar 150% van het wettelijk sociaal minimum. De gemeente ziet Leergeld als een belangrijke organisatie die als een van de weinige instellingen deze kinderen kan bereiken en financiert de extra kosten die gepaard gaan met de uitbreiding van de doelgroep. Hierdoor hebben we meer financiële armslag gekregen en kunnen we nog meer gezinnen steunen.”

“We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat de gemeente in Leergeld heeft. Hetzelfde geldt voor onze donateurs en sponsors die ons al jaren een warm hart toedragen. Particuliere initiatieven zoals het Winterfeest van Ronde Tafel Amersfoort en de veiling van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap hebben vorig jaar extra bekendheid opgeleverd en er is veel geld opgehaald.”

Vanwege de uitbreiding van de doelgroep en activiteiten, zoals de vergoeding van huiswerkbegeleiding, was het ook van belang om de organisatie slagvaardiger te maken en noodzakelijke specialismen in huis te halen. Hier is in 2018 werk van gemaakt. Het bestuur bestaat nu uit vijf leden, er is een tweede coördinator aangetrokken en een nieuwe penningmeester die zorgt voor een professionele financiële verantwoording. De organisatie bestaat verder uit een Raad van Advies, werkgroepen (Onderwijs en Communicatie) en intermediairs die gezinnen bezoeken.

Leergeld Amersfoort bereikt nu ongeveer drie kwart van de doelgroep. Boerma: “We zaten voor de uitbreiding op een bereik van 85 tot 90%. We streven ernaar dat percentage weer te halen. Daarnaast zetten we de professionaliseringsslag verder door. We gaan een meerjarenperspectief ontwikkelen en nieuwe fondsenwerving opstarten, want het blijft nodig om extra inkomsten binnen te halen. Het gaat goed met Leergeld, maar eigenlijk zouden we overbodig moeten zijn. Aan de rafelranden van de samenleving hebben we helaas nog vaak te maken met armoede. Het mag niet dat kinderen in de knel blijven zitten. Samen met de gemeente, onze sponsors en donateurs blijven we ons in 2019 onverminderd inzetten om ervoor te zorgen dat alle kinderen meetellen en kunnen meedoen.”