Bestuurslid Peter Coenen neemt afscheid van Leergeld

Ongeveer veertien jaar was hij bestuurslid van Leergeld Amersfoort, maar het is tijd voor iets anders. Peter Coenen was destijds vanuit de gemeente betrokken bij de start van Leergeld in Amersfoort. Samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de kerken en het onderwijs. Peter: “Ik werkte toen bij de afdeling Sociale Zekerheid en met elkaar zijn we op zoek gegaan naar geld en naar hoe we de organisatie moesten inrichten. De doelstelling van Leergeld sprak iedereen enorm aan. Maar het is tijd voor nieuwe mensen en voor mijzelf voor nieuwe dingen. Ik houd van voetbal en daar speelt het begrip ‘door-selecteren’; nieuwe mensen geven andere impulsen en zorgen voor dynamiek in de continuïteit.”

Peter zit vol nieuwe plannen: “Ikzelf ga mij inzetten als voorzitter voor de Stichting Nieuwkomers – Vluchtelingen Amersfoort. Een mooie club waar professionals en vrijwilligers vluchtelingen helpen een plek te vinden in onze samenleving.” Op de vraag hoe hij terugkijkt op Leergeld, antwoordt Peter: “Ik ben vooral trots hoe we als bestuur en intermediairs met veel inzet en deskundigheid kinderen aan de onderkant helpen. En dat Leergeld Amersfoort wordt gezien en gehoord in de stad. Ik dank iedereen en, het is een open deur, ik wens dat Leergeld ooit niet meer nodig zal zijn.”

Wij bedanken Peter voor zijn inzet voor Stichting Leergeld Amersfoort en wensen hem veel succes met zijn nieuwe activiteiten.

Nieuw bestuurslid: Hans Ruiter

Hans Ruiter is geboren in Amersfoort (1954) en al vanaf zeer jong verbonden met de sector onderwijs. Hans vertelt lachend dat zijn vader hem als baby al meenam naar zijn werk op het Christelijk Lyceum: “In de kinderwagen was ik er al bij!” Intussen is hij zelf onlangs gepensioneerd. Zijn eerste baan was roosteraar op het Corderius College. Hij kijkt er met plezier op terug. “Mooie tijd. Alles was toen nog handwerk, kwam geen computer aan de pas”. Daarna heeft hij in allerlei functies zijn bijdrage geleverd, totdat hij in 2017 afzwaaide als lid van het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep.

Hans is de stad Amersfoort alleen in zijn studiejaren (wis-/natuurkunde in Utrecht) ontrouw geweest. Het is hier prima wonen, vindt hij. En hij hecht eraan om als vrijwilliger lokaal bezig te zijn en op verschillende manieren bij te dragen aan de samenleving. Zo is hij onder meer druk bij de kerkelijke gemeente ‘de Brug’ (PGA). Hij vervolgt: “Toen Egbert (Boerma, voorzitter) mij vroeg voor het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort hoefde ik niet lang na te denken. Kinderen op weg helpen is een mooi doel. De sfeer in de stichting is erg positief, constructief. En er blijft zeer weinig aan de strijkstok hangen, bijna alle gelden komen ten goede aan het doel. Ik wil me daar graag voor inzetten.”

Binnen het bestuur vervult Hans de rol van penningmeester en denkt hij actief mee om de stichting verder te professionaliseren. Leergeld Amersfoort groeit en daarmee nemen ook de verantwoordelijkheden toe. Wij zijn zeer blij met zijn komst en de mix van bestuurlijke ervaring en positieve houding die hij meebrengt. Hans, van harte welkom!

Vacatures bij Leergeld Amersfoort

Stichting Leergeld Amersfoort zet zich in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met minimale financiële middelen. Om onze activiteiten op een professionele wijze te kunnen uitvoeren, zijn we op zoek naar een ‘spin in ’t web’ en een financieel administrateur/boekhouder.

Spin in ’t web

Deze vacature is inmiddels vervuld.
De ‘spin in het web’ verricht, in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur, werkzaamheden ten behoeve van de stichting en werkt nauw samen met de coördinator die nu alle contacten met onze ‘cliënten’ onderhoudt. De werkzaamheden kunnen grotendeels vanuit huis worden gedaan en zijn in eigen tijd in te delen.

Stichting Leergeld Amersfoort Functieprofiel Spin in ’t web

Financieel administrateur/boekhouder

Deze vacature is inmiddels vervuld.
De financieel administrateur/boekhouder verricht werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur en houdt nauw contact met het bestuur en met de coördinator(en) over de uitvoering van de werkzaamheden.

Stichting Leergeld Amersfoort Functieprofiel Financieel administrateur/boekhouder

Interesse?

Heeft u interesse in een van de vacatures? Neem dan a.u.b contact op met onze bestuurssecretaris Wil Ellenbroek.

Kledingpas voor tieners

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die het thuis niet breed hebben, krijgen een kledingpas ter waarde van €100,- van gemeente Amersfoort. De kledingpas is een pasje van Fashioncheque met een tegoed van € 100,- erop. Dit kan worden ingewisseld in winkels en webshops in heel Nederland. Het bedrag op de pas kan in één keer of in meerdere keren worden uitgegeven.

Meer informatie over de kledingpas kunt u lezen op www.amersfoort.nl/nieuws/kledingpas-voor-tieners.htm

Wilt u een kledingpas aanvragen?

Als u een mail stuurt naar leergeld.amersfoort@gmail.com, dan ontvangt u van ons een aanvraagformulier. Met dit ingevulde formulier kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen.
U kunt het aanvraagformulier ook direct downloaden: Aanvraagformulier Kledingpas 2018