Voor de kinderen waar Leergeld voor is bedoeld, bestaat een risico van sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan activiteiten op school en daar buiten. Geen sportclub, niet op zwemles, geen fiets voor naar school, geen schoolreisje… ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

 

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om deze kinderen te helpen. Stichting Leergeld springt hierop in door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen. Het motto van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen!

 

Leergeld bereikt met haar formule gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn hiervoor verschillende redenen:

- Leergeld is laagdrempelig
- Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin
- Leergeld werkt heel nauw samen met het onderwijs
- Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen