geld.png

Naast een subsidie van € 100.000,- van de gemeente Amersfoort, haalde Leergeld Amersfoort afgelopen jaar € 65.000 op vanuit diverse fondsen, stichtingen, serviceclubs, particuliere initiatieven en individuele giften. De initiatieven daartoe zijn heel divers. Van een echtpaar dat liever geen cadeaus wilde voor hun 25-jarig huwelijksfeest maar aan hun gasten een bijdrage vroeg voor Leergeld. Het Coöperatiefonds van de Rabobank doneerde wederom € 5.000,- en de scholenactie waarbij ouders op alle Amersfoortse scholen zijn gevraagd of ze iets wilden bijdragen aan Leergeld, leverde ruim € 4.000,- op. Diverse collectes in lokale kerken brachten € 2.664,- bijeen. En de Vlasakkerloop van eind november was goed voor € 1.000,-.

 

En dan zijn er nog de bedrijven die Leergeld Amersfoort op een andere manier helpen. Reclamebureau Muntz helpt Leergeld al een aantal jaren gratis met de website, vormgeving en indien nodig ontwerpen voor drukwerk. De Amersfoortse vestiging van Mediamarkt stond garant voor een prachtig aanbod van notebooks en Drukkerij De Gans bood Leergeld het benodigde drukwerk ook dit jaar tegen sterk gereduceerd tarief aan.

 

Bedrijven die ook een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook, zijn welkom om de mogelijkheden te bespreken. Mail leergeld.amersfoort@gmail.com of bel onze coördinator op 06-47079400.