Afgelopen zaterdag (5 april 2014) vond een zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering van Leergeld plaats. Niet in de laatste plaats door een inspirerende en enthousiasmerende bijdrage van Staatssecretaris van SZW Jetta Klijnsma, die alle lof had voor het werk van onze lokale stichtingen voor kinderen in armoede!

Jetta_Klijnsma.pngIn haar toespraak benadrukte zij dat zij alle Nederlandse gemeenten heeft opgeroepen om met de extra beschikbaar gestelde middelen voor armoedebestrijding hun armoedebeleid te intensiveren en daarbij de samenwerking te zoeken met particuliere organisaties zoals Leergeld. Hierbij gaf zij aan dat zij voor alle lokale Leergeld stichtingen een rol ziet om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de gemeenteraden bij de huidige coalitieonderhandelingen de aandacht voor kinderen in armoede 'met stip op 1 zetten' en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat zij bij de invulling van hun armoedebeleid de samenwerking zoeken met de lokale Leergeld stichting.

Na de toespraak van de Staatssecretaris deelden drie verschillende lokale Leergeld stichtingen hun zeer verschillende ervaringen in de samenwerking met gemeenten, gevolgd door een discussie over dit thema, waaraan alle lokale Leergeld stichtingen konden deelnemen en waarbij ook verschillende vragen aan de Staatssecretaris werden gesteld. Ook de samenwerking met collega organisaties Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kwam hierbij aan de orde.

De Staatssecretaris gaf aan dat deze drie presentaties vanuit de werkpraktijk en de discussie daarna voor haar ook weer zeer waardevolle informatie hebben opgeleverd en nam de tijd om inhoudelijk te reageren op alle vragen. Zij sloot haar bijdrage af met de hoop dat Leergeld nog tot in lengte der dagen haar waardevolle werk zal kunnen voortzetten!

Leergeld is blij met de inspirerende bijdrage van de Staatssecretaris en dankt haar hartelijk voor haar aanwezigheid en inbreng!

Bron: http://www.leergeld.nl/nieuws/staatssecretaris-enthousiast-over-leergeld-50