Op werkweek naar de Ardennen of Vlieland? Dat is niet meer van deze tijd. ,,Kinderen zijn veel meer gewend. Als school moet je meer zien te bieden." Die woorden sprak het hoofd van de school waar Marjoleins dochter tweetalig onderwijs volgt.

Marjolein, die niet met haar echte naam in de krant wil om haar kind geen last te bezorgen, maakte bezwaar tegen de trip naar New York. Te ver en te duur, vond ze. De reis, zo'n 1.000 euro, zou half worden bekostigd uit de verplichte ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs. De andere helft moest worden voldaan door de ouders.

,,De school noemt het een verplichte internationale stage. Ga je niet mee zonder geldige reden, dan heb je je diploma voor tweetalig straks niet'', vertelt ze. ,,Wij kunnen het nét betalen, maar ik weet van een klasgenootje van mijn dochter dat ze er de hele zomer voor gewerkt heeft omdat haar ouders het geld niet hadden."

Voor het volledige artikel, zie hier: http://www.ad.nl/nieuws/de-schoolreis-gaat-naar-mumbai~a54f64b3/