prinsjesdag.jpgDe regering heeft in de Miljoenennota plannen bekend gemaakt voor de inzet van extra miljoenen, onder meer voor intensivering van het armoedebeleid voor kinderen, maar ook voor ondersteuning van leerplichtige MBO’ers uit arme gezinnen. Leergeld Nederland heeft zich hiervoor op beide terreinen hard gemaakt. Het uitgangspunt is dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële problemen van hun ouders.

 

Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland: “Door onze huisbezoeken zien wij wat de gevolgen van armoede  in de praktijk kunnen zijn. Vanaf 1 januari 2015 steeg het aantal aanvragen bij de stichtingen Leergeld voor MBO kosten opvallend. Ouders van leerplichtige kinderen (zonder stufi) moesten veel kosten maken, niet alleen standaard voor boeken en een laptop, maar vaak ook voor extra leermiddelen, gereedschappen en kleding. Tegelijkertijd verviel voor deze groep minima een toeslag voor schoolkosten. In uiterste gevallen werden leerlingen geweigerd en kamen thuis te zitten.

 

Deze signalen leidden tot een motie in de Tweede Kamer, waarop Minister Jet Bussemaker deze situatie liet onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat de gemiddelde kosten voor een eerstejaars mbo’er € 1400 bedroegen. 30 % van de ouders gaf aan dat de kosten van de opleiding belangrijk waren om wel of niet voor een opleiding te kiezen. Voor het schooljaar 2016 – 2017 is er incidenteel € 5 miljoen beschikbaar gekomen om deze ouders tegemoet te komen. Leergeld heeft hierbij een coördinerende rol. “Op dit moment krijgen wij veel vragen hierover”, zegt Van den Biggelaar, “voor zowel ouders als MBO scholen bestaat er nog veel onduidelijkheid”. Met de toezegging van structurele middelen kan er nu gewerkt worden aan een duidelijke, toegankelijke regeling waardoor er voor kinderen uit arme gezinnen geen financiële drempels bestaan om te kiezen voor de opleiding van hun keuze!