Tijdens het Jaarcongres Armoede&Schulden op 30 januari jl. is een nieuwe landelijke website gelanceerd: www.kansvoormijnkind.nl . Dit is een initiatief van Stimulansz, Nibud en het Ministerie van SZW. Via deze site kunnen gezinnen uitgebreide informatie krijgen over geldzaken, minimaregelingen en allerlei instanties die te maken hebben met het verbeteren van de positie van kinderen in armoede, bijvoorbeeld vakantiemogelijkheden, sport&hobby, schoolkosten e.d.

Leergeld wordt hierbij veelvuldig genoemd als organisatie waar ouders terecht kunnen. En daar zijn wij blij mee!