JAARVERSLAG STICHTING LEERGELD AMERSFOORT 2015:

AANTAL GEZINNEN DAT HULP BEHOEFT NEEMT TOE

 

Amersfoort, 26 mei 2016 –  “Als het goed gaat met Leergeld gaat het slecht met de kinderen”. Dit was de reactie van de landelijke organisatie Leergeld Nederland bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Bij Leergeld Amersfoort is het niet anders. Ondanks licht economisch herstel lijken minimagezinnen in Amersfoort daar niet van mee te profiteren. In 2015 zag Leergeld Amersfoort opnieuw een stijging van het aantal hulpvragen. Het keerde een recordbedrag van € 148.341,- uit, een stijging van ruim 33% ten opzichte van 2014.

 

De stijging van de uitgekeerde bedrag betekent enerzijds dat de hulpvraag groot is, maar ook dat steeds meer ouders met beperkte financiële middelen de weg naar Stichting Leergeld weten te vinden. Het grootste deel van het geld werd benut voor onderwijs (schoolbijdragen, schoolbenodigdheden, schoolreizen en excursies) en welzijn (fietsen en notebooks). Aanvragen op gebieden van sport en cultuur werden dankzij de constructieve samenwerking met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds – net als voorgaande jaren - doorverwezen naar deze fondsen.

 

Behoefte aan notebooks groeit

Leergeld Amersfoort werd in 2015 geconfronteerd met een fors toegenomen vraag naar notebooks. Het is vandaag de dag ondenkbaar om zonder computer aan het voortgezet onderwijs deel te nemen. In 2015 is daarom besloten een computerproject te starten. Media Markt Amersfoort heeft Leergeld Amersfoort in dit project ondersteund en dankzij deze samenwerking hebben 125 middelbare scholieren een notebook ter beschikking gekregen.

 

Subsidie gemeente Amersfoort

Leergeld is een landelijke organisatie met bijna 90 lokale stichtingen waaronder Leergeld Amersfoort. De inkomsten van Leergeld Amersfoort zijn deels afkomstig van de gemeente Amersfoort die het afgelopen jaar een subsidie van € 100.000,-

 

toekende en daarmee een belangrijke partner is in de aanpak van armoede onder kinderen. Het andere deel van de inkomsten is afkomstig van giften vanuit fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren, een bedrag van ruim € 60.000,-.

 

Alle kinderen mogen meedoen

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociaal isolement. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich fysiek en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Het

motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! Leergeld helpt nadat alle voorliggende voorzieningen benut zijn. Leergeld verwijst en ondersteunt cliënten daarbij.

 

Wilt u meer informatie?

 

Meer informatie over Leergeld Amersfoort is te vinden op www.leergeldamersfoort.nl.