Steeds meer ouders met beperkte financiële middelen doen een beroep op Stichting Leergeld om hun kind(eren) te laten meedoen met allerlei activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn, maar die zij vanwege hun moeilijke financiële situatie niet of niet langer kunnen betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld over vergoeding van sportieve of culturele activiteiten, ouderbijdragen, deelname aan schoolkampen, excursies en schoolreizen en over de aanschaf van een computer of een fiets. Stichting Leergeld Amersfoort keerde afgelopen jaar € 99.348,- uit, een toename van ruim 76% ten opzichte van 2013.

 

Het jaarverslag 2014 van Stichting Leergeld Amersfoort is gereed. In het afgelopen jaar heeft Leergeld Amersfoort 1.566 kinderen kunnen helpen, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013 (800 kinderen). Ruim de helft van de uitgekeerde bedragen betreft hulp bij de betaling van schoolgeld (ouderbijdrage).

Subsidie gemeente Amersfoort


Leergeld is een landelijke organisatie met inmiddels 80 lokale stichtingen waaronder Leergeld Amersfoort. De inkomsten van Leergeld Amersfoort zijn deels afkomstig van de gemeente Amersfoort die het afgelopen jaar een subsidie van € 60.000,- toekende en daarmee een belangrijke partner is in de aanpak van armoede onder kinderen. Het andere deel van de inkomsten is afkomstig van giften vanuit fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren.

 

Alle kinderen mogen meedoen

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociaal isolement. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich fysiek en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Het motto is: Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! Leergeld helpt nadat alle voorliggende voorzieningen benut zijn. Leergeld verwijst en ondersteunt cliënten daarbij.

 

Wilt u meer informatie?

  • Klik hier om het jaarverslag 2014 te lezen
  • Klik hier om de jaarrekening 2014 te lezen

(juli 2015)