Op 7 januari 2015 werd in het AD in het artikel "Wie niet betaalt voor extra's school is de klos" aandacht besteed aan het issue van de 'vrijwillige' ouderbijdrage voor het onderwijs en het toenemende aantal ouders dat moeite heeft om de schoolkosten te betalen. In het artikel wordt verwezen naar het onderzoek dat de SP onlangs heeft uitgevoerd naar het issue van de 'vrijwillige' ouderbijdrage en komt ook de directeur van Leergeld Nederland, Gaby van den Biggelaar, aan het woord.

Gaby van den Biggelaar vertelt dat zij de problematiek heel goed herkent en ook terugziet in het groeiende aantal hulpvragen dat Leergeld bereikt. Leergeld spreekt scholen aan op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage en probeert constructieve afspraken met hen te maken om tot oplossingen te komen voor eventuele extra zaken, zoals schoolreizen. Om het volledige artikel te lezen (via Blendle), klik hier

Ook in Amersfoort herkennen wij ons in deze toename. In 2014 nam het aantal gezinnen waaraan Leergeld Amersfoort hulp biedt, toe met 277 gezinnen, waarvan 642 kinderen. In totaal helpt Leergeld Amersfoort nu ruim 1.400 kinderen. De schatting is dat in Amersfoort rond de 4.000 kinderen op of onder de armoedegrens leven.

Ook op de website van het AD is via het artikel "Steeds meer ouders in nood door betaling schoolgeld" aandacht voor dit onderwerp. Dit artikel is hierna (deels) ook overgenomen door de websites van Het Parool en RTLnieuws en De Telegraaf via de artikelen "Steeds meer ouders kunnen schoolgeld niet betalen" en "Meer ouders kunnen schoolgeld niet betalen" en "Ouders in nood door betaling schoolgeld".

Helaas is in het website-artikel van het AD vanochtend een foutje geslopen: onderaan stond vermeld dat in 2013 59.033 ouders bij Leergeld hebben aangeklopt en in 2014 76.468 ouders. Het gaat hier allereerst niet om het aantal ouders, maar om het aantal ingediende aanvragen. Dit is inmiddels hersteld in het AD artikel. Bovendien betreffen deze cijfers voor beide jaren alleen de aantallen ingediende aanvragen bij de circa 80% van alle 78 lokale Leergeld stichtingen (die stichtingen die met het relatief nieuwe Leergeld informatiesysteem werken). De werkelijke aantallen ingediende aanvragen liggen aanzienlijk hoger!