fietsen-duim-omhoog.png2015 was een bijzonder jaar voor Stichting Leergeld Amersfoort. Er werd meer hulp geboden dan ooit tevoren. Hulp voor gezinnen waarvan het inkomen lager ligt dan 120 % van het bijstandsniveau. Ondanks het vermeende einde van de economische crisis is er nog steeds veel armoede in Amersfoort en vallen kinderen buiten de boot.

 

Het aantal aanvragen nam in 2015 fors toe en kwam in totaal op 2.355, waarvan 219 fietsen, 284 aanvragen voor Jeugdsportfonds en 27 aanvragen voor Jeugdcultuurfonds. Leergeld Amersfoort honoreerde zelf 1.818 aanvragen, goed voor een bedrag van € 148.342,-. Ook werden er 60 gevulde schooltassen verstrekt, mede dankzij de hulp van de Amersfoortse bedrijven Office1 en BacktoBasix en zijn er 125 notebooks uitgedeeld.

 

In 2015 heeft het bestuur afspraken gemaakt met MBO Amersfoort over gezamenlijke financiering van de kosten van de verplichte leermiddelen voor MBO-studenten tot 18 jaar. Die regeling is nu hetzelfde als de regeling met het primair en voortgezet onderwijs. Samen dragen de scholen met Leergeld de financiële verantwoordelijkheid voor het verstrekken van middelen die noodzakelijk zijn in het onderwijs.

 

Het werk van Leergeld Amersfoort is niet mogelijk zonder de financiële bijdragen van de gemeente Amersfoort (€ 100.000,-) en bijdragen vanuit diverse fondsen, stichtingen, serviceclubs, particuliere initiatieven en individuele giften (samen € 65.000,-). Bovendien is al het werk niet mogelijk zonder de inzet van alle betrokken vrijwilligers; intermediairs, coördinator en bestuursleden. Zij zijn dan ook veel dank verschuldigd.

 

We merken dat er steeds meer draagvlak is voor de missie om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling, waar ouders dat financieel niet kunnen. Onverminderd blijft dan ook gelden: ‘Nu meedoen, is straks meetellen!’.