ANBI.jpgWie Leergeld Amersfoort wil ondersteunen, kan overwegen om een periodieke schenking te doen. Periodieke schenkingen aan Leergeld zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat Leergeld Amersfoort een algemeen nut beogende instelling is. Dit ‘fiscaal vriendelijk schenken’ geldt als de schenker zich verbindt om gedurende 5 jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. De schenking kost dan veel minder, omdat de fiscus de gift ziet als aftrekpost.


Een voorbeeld

U schenkt 5 jaar lang elk jaar € 500,- aan Leergeld Amersfoort. Uitgaande van de hoogste belastingschijf van 52% geeft dit jaarlijks een aftrekpost van € 500,-, waardoor de netto schenking € 240,-- bedraagt. Bij een lager belastingtarief in de hoogste schijf wordt het voordeel iets kleiner maar is het nog steeds substantieel. Over een periode van 5 jaar loopt het voordeel op tot € 1.300,-.

 

De voordelen op een rij:

  • Meehelpen aan het goede doel van Leergeld Amersfoort; 
  • De gift is aftrekbaar waardoor de netto schenking lager is; 
  • Leergeld Amersfoort krijgt meer zekerheid van inkomsten. 

 

Periodiek schenken is eenvoudig en kan door het formulier op onze site in te vullen, te ondertekenen en dit samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs te retourneren. Wie vragen heeft over ‘fiscaal vriendelijke schenken’ kan contact opnemen met Jan Schurings, bestuurslid van Leergeld Amersfoort en notaris, telefoon 030 - 259 57 31.