Amersfoort, juni 2014 – Negen lokale vrijwillige hulporganisaties en fondsen voor armoedebestrijding, verenigd in Pact Sam Sam, hebben een convenant getekend. Het doel hiervan is om hulpvragers snel en adequaat in contact te brengen met een passende hulpaanbieder. Pact Sam Sam ziet dit convenant als een bevestiging van de verbeterde samenwerking tussen fondsen en vrijwillige hulporganisaties in de strijd tegen armoede in Amersfoort.


De Amersfoortse organisaties zijn: Stichting Speelgoedbank, Voedselfocus, Stichting Leergeld Amersfoort, Stichting Het Burgerweeshuis, Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, Raad van Kerken Amersfoort / SchuldHulpMaatje, Johanna Stichting, Hoefhamerstichting, Diaconie Nederlands Gereformeerde Kerk Noord.


In het convenant staan afspraken over het delen van intakegegevens waarbij de privacy geborgd blijft. Wanneer iemand hulp vraagt bij één van de deelnemende organisaties kan vanaf nu, na toestemming van de aanvrager, hetzelfde formulier worden gebruikt voor een aanvraag bij een andere deelnemende instelling. Dat betekent veel minder tijdverlies en sneller hulp voor wie dat nodig heeft. Op termijn kunnen ook andere organisaties aansluiten.

Meer informatie over Pact Sam Sam of een van de hulporganisaties, is te vinden op www.pactsamsam.nl.