Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail leergeld.amersfoort@gmail.com contact opnemen met Stichting Leergeld Amersfoort. De volgende gegevens zijn in ieder geval nodig voor het indienen van een aanvraag:

 

- naam

- adres

- postcode en woonplaats

- telefoonnummer

- e-mailadres

- naam en geboortedatum van uw kind

- het gezinsinkomen per maand

- een toelichting op de aanvraag

 

Bij een eerste afspraak voor uw gezin vraagt de coördinator van Leergeld een intermediair om een afspraak met u te maken voor een huisbezoek. De intermediairs van Leergeld zijn vrijwilligers.

 

De intermediair maakt een afspraak met u en komt bij u thuis. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt tenslotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget.

 

Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen de gemeente mogelijk voorzieningen bestaan waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie en kan hij/zij u, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in de gemeente, neemt de intermediair uw aanvraag in behandeling. De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen een periode van 2 tot 8 weken een helder antwoord te geven. Een spelregel is dat aanvragen gelden voor één jaar. Daarna kunt u een nieuw verzoek indienen.