Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar dat wegens gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes en uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor u en uw kind betekenen.