Stichting Leergeld Amersfoort 


Postbus 1631  


3800 BP Amersfoort  


Telefoonnummer: 06–47079400

E-mail: leergeld.amersfoort@gmail.com

 

Stichting Leergeld Amersfoort is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is een goede-doelen-certificaat van de belastingdienst. 

Ons fiscaal nummer is 8157 52 362.

 

Stichting Leergeld Amersfoort werkt met een onbezoldigd bestuur, een coördinator en intermediairs die zich allen op vrijwillige basis inzetten.